+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01
Одеський Міжнародній
Медичний університет
Кожен має право на якісну освіту
Дізнатись більше
Одеський Міжнародній
Медичний університет
Кожен має право на якісну освіту
Дізнатись більше
Одеський Міжнародній
Медичний університет
Кожен має право на якісну освіту
Дізнатись більше
Обов'язково вкажіть ваше ім'я
Обов'язково вкажіть номер вашого телефону
Обов'язково вкажіть ваш email
Медицина
Стоматологія
Фармація
Медсестринство

Шановні колеги, маємо прекрасні новини, Одеський міжнародний медичний університет відновлює свою діяльність! Ухвалою судді Одеського окружного адміністративного суду Єфіменка К.С. від 21.10.2020 (справа № 420/9858/20) зупинено дію наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2020 року №1031 "Про результати позапланової перевірки Приватного закладу вищої освіти "Одеський міжнародний медичний університет" в частині анулювання Приватному закладу вищої освіти "Одеський міжнародний медичний університет" (код ЄДРПОУ 43031751) відповідних ліцензій на провадження освітньої діяльності. Професорсько-викладацький склад ОММУ постійно працює над покращенням якості освітнього процесу в університеті, наші викладачі беруть участь у міжнародних вебінарах , аби перейняти досвід найкращих європейських вузів, та організувати дистанційне навчання в Одеському міжнародному університеті на найвищому рівні! Команда ОММУ - це сучасний підхід та інновації в медичній освіті! Формуємо нове покоління медиків разом!

Місія університету – формування інноваційного, освітнього і наукового простору для забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації університетської спільноти в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка висококваліфікованих фахівців.

Візія університету – інноваційний освітній і науковий центр з високою корпоративною культурою, постійним прагненням досконалості, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Цінності університету
 • Особистість
 • Гуманізм
 • Національна свідомість
 • Професіоналізм
 • Інноваційність
 • Якість
 • Цілісність та неупередженість
 • Партнерство
 • Відповідальність
 • Інтернаціоналізація
 • Довіра
Рівні вищої освіти: Магістратура

Академічний ступінь магістратури можуть отримати студенти, які закінчили бакалаврат. Освітній курс на магістратурі триває 1,5-2 роки. У процесі навчання студенти отримують глибоку теорію і практику за обраним напрямом. Ці знання необхідні для того, щоб в майбутньому присвятити себе викладацькій або науковій роботі.

Інтернатура

Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рiвнiв акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху.
Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Підготовчі курси для іноземних студентів

Підготовче відділення створено з метою координації та підвищення ефективності всіх форм доуніверситетської підготовки, організації цілеспрямованої методичної, організаційної та інформаційної діяльності для формування контингенту студентів, які здатні успішно засвоювати освітньо-професійні програми навчання за спеціальностями відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Партнери
Портали