+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01
1. Комунальне не комерційне підприємство «Одеський Обласний Медичний Центр психічного здоров’я»
2. Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту міністерства охорони здоров’я України» 
3. Комунальне не комерційне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня №3» Одеської міської ради
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Реал Фарм»
5. Державний заклад "Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства здоров'я України"
 

222 «Медицина»

1 Іноземна мова 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

3. Історія та культура України 

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

6. Латинська мова та медична термінологія 

7. Історія медицини 

8. Медична біологія  

9. Медична та біологічна фізика 

10. Медична хімія 

11. Біологічна та біоорганічна хімія 

12. Анатомія людини 

13. Гістологія, цитологія та ембріологія 

14. Фізіологія  

15. Мікробіологія, вірусологія та імунологія  

16. Медична інформатика 

17. Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

18. Патоморфологія 

19. Патофізіологія 

20. Фармакологія 

21. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

22. Пропедевтика внутрішньої медицини 

23. Гігієна та екологія 9 

24. Пропедевтика педіатрії 

25. Загальна хірургія 

26. Догляд за хворими (практика) 

27. Сестринська практика 

28. Радіологія 

29. Внутрішня медицина 

30. Педіатрія 

31. Хірургія 

32. Акушерство і гінекологія 

33. Соціальна медицина, громадське здоров'я

34. Фтизіатрія 

35. Урологія 

36. Отоларингологія 

37. Офтальмологія 

38. Неврологія 

39. Медична психологія 

 40. Психіатрія, наркологія 

41. Дерматологія, венерологія 

42. Фізична реабілітація, спортивна медицина 

43. Судова медицина. Медичне право України 

44. Виробнича практика 

45. Інфекційні хвороби 

46. Епідеміологія та принципи доказової медицини 

47 . Паліативна та хоспісна медицина 

48. Онкологія та радіаційна медицина 

49. Травматологія і ортопедія 

50. Анестезіологія і інтенсивна терапія 

51. Екстрена та невідкладна допомога 

52. Охорона праці в галузі 

53. Загальна практика (сімейна медицина)  

54. Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Медицина"

221 «Стоматологія»


1. Іноземна мова 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  

3. Історія та культура України 

4. Філософія 

05 Латинська мова та медична термінологія 

06 Історія медицини 

07 Медична біологія 

08 Медична та біологічна фізика 

09 Медична хімія 

10 Біологічна та біоорганічна хімія 

11 Анатомія людини 

12 Гістологія, цитологія та ембріологія 

13 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

14 Фізіологія 

15 Мікробіологія, вірусологія та імунологія 

16 Медична інформатика 

17 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

18 Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

19 Пропедевтика внутрішньої медицини 

20 Гігієна та екологія

21 Пропедевтика терапевтичної стоматології 

22 Пропедевтика ортопедичної стоматології 

23 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 

24 Патоморфологія 

25 Патофізіологія 

26 Фармакологія 

27 Внутрішня медицина ( в тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія) 

28 Хірургія (в тому числі онкологія та нейрохірургія) 

29 Соціальна медицина, громадське здоров'я та основи доказової медицини 

30 Радіологія 3 

31 Судова медицина (стоматологія). Медичне право України 

32 Профілактика стоматологічних захворювань 

33 Терапевтична стоматологія 

34 Хірургічна стоматологія 

35 Ортопедична стоматологія 

36 Ортодонтія 

37 Фтизіатрія 

38 Педіатрія 

39 Акушерство 

40 Дитяча терапевтична стоматологія 

41 Дитяча хірургічна стоматологія 

42 Соціальна медицина, громадська здоров'я 

43 Екстрена та невідкладна медична допомога 

44 Охорона праці в галузі 

45 Загальна медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в т.ч. нейростоматологія; дерматологія , венерологія; психіатрія, наркологія; медична психологія; фізична реабілітація, спортивна медицина , ендокринологія ) 

46 Оториноларингологія 

47 Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Стоматологія» 

48 Виробнича практика 226 «Фармація»


1 Іноземна мова 

2 Українська мова (за професійним спрямуванням) ї 

3 Історія України та української культури ї 

4 Філософія

5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  

6 Вища математика і статистика 

7 Біологічна фізика з фізичними методами аналізу  

8 Біологія з основами генетики  

9 Анатомія та фізіологія людини  

10 Латинська мова 

11 Мікробіологія з основами іммунології  

12 Інформаційні технології у фармації  

13 Патологічна фізіологія  

14 Органічна хімія 

15 Загальна та неорганічна хімія 

16 Аналітична хімія

17 Фармацевтична ботаніка 

18 Біологічна хімія 

19 Комп’ютерне моделювання у фармації

20 Гігієна у фармації та екологія  

21 Етика і деонтологія у фармації 

22 Технологія ліків 

23 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

24 Екстремальна медицина 

25 Вступ у фармацію 

26 Фармакогнозія  

27 Фармакотерапія з фармакокінетикою 

28 Фармакологія 

29 Фармацевтична хімія 

30 Фізична та колоїдна хімія  

31 Фармакоекономіка  

32 Ресурсознавство лікарських рослин 

33 Організація та економіка фармації  

34 Клінічна фармація з фармацевтичною опікою 9 270 

35 Фармацевтичне та медичне товарознавство 

36 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг  

37 Токсикологічна та судова хімія 

38 Біофармація 

39 Фармацевтична система якості  

40 Стандартизація лікарських засобів

41 Технологія лікарських косметичних засобів 

42 Фармацевтична біотехнологія 

43 Соціальна фармація 

44 Охорона праці та охорона праці в галузі 

45 Фармацевтичне право та законодавство 

46 Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація»

Створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення є надзвичайно необхідним. Для безперешкодного доступу до наших приміщень осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп, в Одеському Міжнародному Медичному Університеті створено низку заходів. Це дозволяє реалізувати необхідні умови для перебування у будівлі університету та допомагає захистити права людей відповідно до Українського Законодавства.

Маломобільні групи населення – це не лише люди з інвалідністю. До цієї категорії громадян також належать  особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям.

Слід зазначити, що маломобільні групи населення, люди похилого віку забезпечені вільним, безперешкодним доступом до приміщень та аудиторій університету на першому поверсі. Не можна не вказати й те, що такі представники нашого суспільства обслуговуються поза чергою.

Вхід до приміщення Одеського Міжнародного Медичного Університету обладнаний стаціонарним пандусом, влаштованим згідно з вимогами ДБН і кнопкою виклику, а також табличками з відповідною інформацією про кнопку виклику, напрямок руху для маломобільних груп населення, що розташовані на прийнятній для маломобільних груп населення  висоті (у т.ч. для людини на візку). Крім того, для людей з інвалідністю перед будівлею університету відведено спеціальне паркувальне місце. Вхід до університету не містить сходинок, порогів.

Для людей з вадами зору на дверях кабінетів встановлені таблички, виконані шрифтом Брайля. Таблички вказують на назву кабінетів, аудиторій, приміщень. Аналогічна інформація (мнемосхема), виконана шрифтом Брайля, на якій ілюструється, як орієнтуватись у приміщенні, встановлена в холі університету.

Якщо приміщення, до якого необхідно дістатися людям з обмеженими можливостями, знаходиться на іншому поверсі, і вказана обставина створює для них труднощі у пересуванні, вони можете звернутися до нашого методиста і вирішити всі питання на першому поверсі. Прийом громадян з інвалідністю забезпечується на першому поверсі. До уваги маломобільних громадян на стендах у приміщенні університету розміщені зразки процесуальних документів та інша корисна інформація.

Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп в університеті є спеціально обладнаний санітарний вузол. Також надається можливість безперешкодного під’їзду автомобільного транспорту до спеціально обладнаного входу до навчального корпусу.

Люди з особливими проблемами є повноцінними членами нашого суспільства і вони потребують нашої постійної уваги до проблем, що виникають.

 

Приміщення для занять студентів, для науково-педагогічних працівників адміністративно-службові приміщення відповідають Державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.06.1996 № 117.

В університеті створено відповідні умови для студентів з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями, що підтверджено висновками експерту з технічного обстеження будівель і споруд щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень та навчання студентів.

Відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів та пункту 33 ліцензійних умов, у ОММУ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп забезпечено безперешкодний доступ до будівель, навчальних приміщень, навчальних кабінетів.Влаштовано пандус до будівлі Міжнародного європейського університету, забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних лабораторій, кабінетів, бібліотеки (читальної зали), актової зали. Забезпечено вільне пересування студентів з фізичними вадами, інвалідів- візочників до місць загального користування. Для студентів з інвалідністю створено сприятливі умови для відпочинку та їх життєдіяльності.

У цілому матеріально-технічна база  університету відповідає існуючим вимогам та нормативам і дає змогу забезпечувати освітній процес відповідно до стандартів та вимог Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України. Ми прагнемо до створення найкращих умов та комфорту для Вас!

ommu diploma example
Applicants take entrance exams in Biology, Chemistry and language of instruction (English/Ukrainian).

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.