+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Міжнародний освітній центр

Міжнародний освітній центр – структурний підрозділ Одеського Міжнародного Медичного Університету, завданням якого є організація роботи з питань координації та розвитку міжнародної освітньої та культурної діяльності студентів і співробітників університету, а також реалізація інноваційних проектів із зарубіжними колегами, налагодження нових наукових і культурних відносин.

Основні функції центру:

 • Пошук можливостей міжнародної співпраці задля реалізації інноваційних проектів у сфері медицини та фармакології;
 • Організація стажування студентів, аспірантів, викладачів ОММУ закордоном та сприяння їх участі, отриманню досвіду у міжнародних наукових, освітніх і культурних заходах;
 • Налагодження співпраці з іноземними вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими центрами, громадськими організаціями та міжнародними доброчинними фондами;
 • Організація заходів задля зміцнення комунікації між представниками різних культур, що навчаються та працюють в ОММУ;
 • Сприяння участі студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників у різноманітних наукових конференціях, культурних заходах закордоном задля представлення університету на високому міжнародному рівні;
 • Забезпечення популяризації університету серед великої кількості населення України та за її межами.
 • готує проєкти договорів про співпрацю у сфері навчання іноземних студентів;
 • оформляє та видає запрошення на навчання іноземним громадянам;
 • готує відповідні звітні документи та довідки на запити Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, облдержадміністрації, посольств та інших організацій України й закордонних країн (зокрема, інформацію про випускників минулих років – громадян інших держав і України, які перебувають за кордоном);
 •  забезпечує перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;
 • виконує інші функції у сфері міжнародної діяльності в межах компетенції відділу.За участі відділу Університет реалізує такі основні завдання:
 •  виконує завдання, передбачені робочими планами;
 •  налагоджує та здійснює контакти з міжнародними організаціями та агентствами, іноземними посольствами в Україні та посольствами України за кордоном;
 •  реєструє, веде облік, документально оформляє та безпосередньо організовує студентів, що прибувають до Університету з метою навчання, тощо;
 • перекладає іноземними мовами кореспонденцію та поточні документи, що належать до компетенції відділу;
 • забезпечує керівництво та співробітників Університету інформацією з питань навчання іноземних студентів у ОММУ

Центр допомагає в оформленні супровідних документів для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, які від’їжджають у закордонні відрядження задля участі у міжнародних конференціях, програмах або з метою підвищення кваліфікації.

Центр міжнародного розвитку ОММУ активно займається підготовкою та організацією прийому представників закордонних вищих навчальних закладів, іноземних делегацій, які зацікавлені у співпраці з Одеським Міжнародним Медичним Університетом. Слід зазначити й те, що цей структурний підрозділ університету здійснює підтримку міжнародних проектів, залучає студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних заходах, наукових конференціях тощо.

Одеський Міжнародний Медичний Університет підтримує зв’язки з низкою європейських університетів, представники яких постійно запрошуються для участі у міжкультурних заходах, наукових та науково- практичних конференціях, де висвітлюються актуальні проблеми медицини та фармакології, варіанти впровадження новітніх технологій, а також шляхи швидкого подолання значної кількості інфекційних, онкологічних хвороб. Студенти, аспіранти, молоді вчені активно займаються пошуком швидкодіючих методів для подолання різних захворювань.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.