+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

22 «Охорона здоров’я»

222 «Медицина»

Термін навчання – 6 років

Форма навчання – денна

221 «Стоматологія»

Термін навчання – 5 років

Форма навчання – денна

226 «Фармація, промислова фармація»

Термін навчання – 5 років

Форма навчання – денна


Орієнтовний перелік предметів

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи біоетики та біобезпеки
 • Охорона праці в галузі
 • Медична інформатика
 • Медична біологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Медична хімія
 • Медичне право України
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Основи психології
 • Фізичне виховання
 • Медична та біологічна фізика
 • Анатомія людини
 • Фізіологія
 • Біологічна та біоогранічна хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Судова медицина
 • Медичне право України
 • Українська/російська мова
 • Українська/російська мова (за професійним спрямуванням)
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Історія України та української культури
 • Теорія і практика професійної мовної комунікації
 • Культура мовлення
 • Світова цивілізація
 • Краєзнавство
 • Релігієзнавство
 • Культурологія
 • Логіка, формальна логіка
 • Іноземна мова за проф. спрямуванням
 • Філософія
 • Теорія пізнання та медицина
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Пропедевтика педіатрії
 • Загальна хірургія
 • Радіологія
 • Сестринська практика
 • Внутрішня медицина
 • Ендокринологія
 • Медична генетика
 • Педіатрія
 • Хірургія
 • Акушерство і гінекологія
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Медична психологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Професійні хвороби (у т.ч. радіаційна медицина)
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Онкологія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Дитяча хірургія
 • Нейрохірургія
 • Травматологія і ортопедія
 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Виробнича лікарська практика
 • Внутрішня медицина
 • Клінічна біохімія
 • Основи рефлексотерапії
 • Фтизіатрія
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

Форма навчання – денна

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.