+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Загальна інформація

Місія університету – формування інноваційного, освітнього і наукового простору для забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації університетської спільноти в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка висококваліфікованих фахівців.

Візія університету – інноваційний освітній і науковий центр з високою корпоративною культурою, постійним прагненням досконалості, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Цінності університету
 • Особистість
 • Гуманізм
 • Національна свідомість
 • Професіоналізм
 • Інноваційність
 • Якість
 • Цілісність та неупередженість
 • Партнерство
 • Відповідальність
 • Інтернаціоналізація
 • Довіра
Рівні вищої освіти: Магістратура

Академічний ступінь магістратури можуть отримати студенти, які закінчили бакалаврат. Освітній курс на магістратурі триває 1,5-2 роки. У процесі навчання студенти отримують глибоку теорію і практику за обраним напрямом. Ці знання необхідні для того, щоб в майбутньому присвятити себе викладацькій або науковій роботі.

Інтернатура

Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рiвнiв акредитації, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху.
Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Підготовчі курси для іноземних студентів

Підготовче відділення створено з метою координації та підвищення ефективності всіх форм доуніверситетської підготовки, організації цілеспрямованої методичної, організаційної та інформаційної діяльності для формування контингенту студентів, які здатні успішно засвоювати освітньо-професійні програми навчання за спеціальностями відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.