+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Вчена рада

Гоженко А І миниБадюк Н С миниВчена рада університету є колегіальним органом управління університету, який утворюється строком на п’ять років.

Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради університету, котрі мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

Ведення діловодства вченої ради забезпечує вчений секретар вченої ради.

Компетенція Вченої ради університету:

  • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;
  • ухвалення фінансових планів та звітів;
  • подання пропозицій Ректору університету щодо призначення та звільнення з посади директорів інститутів, головного бухгалтера та директора бібліотеки;
  • обрання на посаду таємним голосуванням проректорів, завідувачів кафедр і професорів;
  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
  • ухвалення основних напрямів наукових досліджень, річних звітів про наукову діяльність університету та звітів про підготовку науково-педагогічних кадрів;
  • ухвалення рішень з питань науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
  • інші питання діяльності відповідно до Статуту Університету.

Рішення Вченої ради Університету набирають чинності після їх затвердження Ректором.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.