+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Перелік освітніх компонентів

222 «Медицина»

1 Іноземна мова 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

3. Історія та культура України 

4. Філософія

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

6. Латинська мова та медична термінологія 

7. Історія медицини 

8. Медична біологія  

9. Медична та біологічна фізика 

10. Медична хімія 

11. Біологічна та біоорганічна хімія 

12. Анатомія людини 

13. Гістологія, цитологія та ембріологія 

14. Фізіологія  

15. Мікробіологія, вірусологія та імунологія  

16. Медична інформатика 

17. Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

18. Патоморфологія 

19. Патофізіологія 

20. Фармакологія 

21. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

22. Пропедевтика внутрішньої медицини 

23. Гігієна та екологія 9 

24. Пропедевтика педіатрії 

25. Загальна хірургія 

26. Догляд за хворими (практика) 

27. Сестринська практика 

28. Радіологія 

29. Внутрішня медицина 

30. Педіатрія 

31. Хірургія 

32. Акушерство і гінекологія 

33. Соціальна медицина, громадське здоров'я

34. Фтизіатрія 

35. Урологія 

36. Отоларингологія 

37. Офтальмологія 

38. Неврологія 

39. Медична психологія 

 40. Психіатрія, наркологія 

41. Дерматологія, венерологія 

42. Фізична реабілітація, спортивна медицина 

43. Судова медицина. Медичне право України 

44. Виробнича практика 

45. Інфекційні хвороби 

46. Епідеміологія та принципи доказової медицини 

47 . Паліативна та хоспісна медицина 

48. Онкологія та радіаційна медицина 

49. Травматологія і ортопедія 

50. Анестезіологія і інтенсивна терапія 

51. Екстрена та невідкладна допомога 

52. Охорона праці в галузі 

53. Загальна практика (сімейна медицина)  

54. Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Медицина"

221 «Стоматологія»


1. Іноземна мова 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  

3. Історія та культура України 

4. Філософія 

05 Латинська мова та медична термінологія 

06 Історія медицини 

07 Медична біологія 

08 Медична та біологічна фізика 

09 Медична хімія 

10 Біологічна та біоорганічна хімія 

11 Анатомія людини 

12 Гістологія, цитологія та ембріологія 

13 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

14 Фізіологія 

15 Мікробіологія, вірусологія та імунологія 

16 Медична інформатика 

17 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

18 Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

19 Пропедевтика внутрішньої медицини 

20 Гігієна та екологія

21 Пропедевтика терапевтичної стоматології 

22 Пропедевтика ортопедичної стоматології 

23 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 

24 Патоморфологія 

25 Патофізіологія 

26 Фармакологія 

27 Внутрішня медицина ( в тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія) 

28 Хірургія (в тому числі онкологія та нейрохірургія) 

29 Соціальна медицина, громадське здоров'я та основи доказової медицини 

30 Радіологія 3 

31 Судова медицина (стоматологія). Медичне право України 

32 Профілактика стоматологічних захворювань 

33 Терапевтична стоматологія 

34 Хірургічна стоматологія 

35 Ортопедична стоматологія 

36 Ортодонтія 

37 Фтизіатрія 

38 Педіатрія 

39 Акушерство 

40 Дитяча терапевтична стоматологія 

41 Дитяча хірургічна стоматологія 

42 Соціальна медицина, громадська здоров'я 

43 Екстрена та невідкладна медична допомога 

44 Охорона праці в галузі 

45 Загальна медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в т.ч. нейростоматологія; дерматологія , венерологія; психіатрія, наркологія; медична психологія; фізична реабілітація, спортивна медицина , ендокринологія ) 

46 Оториноларингологія 

47 Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Стоматологія» 

48 Виробнича практика 226 «Фармація»


1 Іноземна мова 

2 Українська мова (за професійним спрямуванням) ї 

3 Історія України та української культури ї 

4 Філософія

5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  

6 Вища математика і статистика 

7 Біологічна фізика з фізичними методами аналізу  

8 Біологія з основами генетики  

9 Анатомія та фізіологія людини  

10 Латинська мова 

11 Мікробіологія з основами іммунології  

12 Інформаційні технології у фармації  

13 Патологічна фізіологія  

14 Органічна хімія 

15 Загальна та неорганічна хімія 

16 Аналітична хімія

17 Фармацевтична ботаніка 

18 Біологічна хімія 

19 Комп’ютерне моделювання у фармації

20 Гігієна у фармації та екологія  

21 Етика і деонтологія у фармації 

22 Технологія ліків 

23 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 

24 Екстремальна медицина 

25 Вступ у фармацію 

26 Фармакогнозія  

27 Фармакотерапія з фармакокінетикою 

28 Фармакологія 

29 Фармацевтична хімія 

30 Фізична та колоїдна хімія  

31 Фармакоекономіка  

32 Ресурсознавство лікарських рослин 

33 Організація та економіка фармації  

34 Клінічна фармація з фармацевтичною опікою 9 270 

35 Фармацевтичне та медичне товарознавство 

36 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг  

37 Токсикологічна та судова хімія 

38 Біофармація 

39 Фармацевтична система якості  

40 Стандартизація лікарських засобів

41 Технологія лікарських косметичних засобів 

42 Фармацевтична біотехнологія 

43 Соціальна фармація 

44 Охорона праці та охорона праці в галузі 

45 Фармацевтичне право та законодавство 

46 Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація»

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.