+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів– для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
  • критеріальною шкалою 1-12 балів– для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.

У 2020  році для вступу до будь-якого медичного університету абітурієнтам необхідно надати приймальній комісії результати ЗНО по таким навчальним предметам:

  • Українська мова та література;
  • Біологія або хімія (другий конкурсний предмет);
  • Фізика або математика (третій конкурсний предмет).

Мінімальна кількість балів для вступу на такі спеціальності як “Стоматологія” і “Медицина” на базі повної загальної середньої освіти має складати не менше 150 балів по другому і третьому конкурсному предметові.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» не може бути менше 130 балів.

З 2019 року для вступу до медичного університету абітурієнти складають фізику або математику (на вибір). У МОН та МОЗ було вирішено, що майбутній лікар має добре володіти точними науками, знання яких – доказ того, що спеціаліст мислить логічно та аналітично.

Отже для вступу до Одеського Міжнародного Медичного Університету необхідно мати такий перелік сертифікатів ЗНО:

  • спеціальність «Медицина» – українська мова та література, біологія або хімія), фізика або математика;
  • спеціальність «Стоматологія» українська мова та література, біологія або хімія, фізика або математика;
  • спеціальність «Фармація, промислова фармація» – українська мова та література, біологія, хімія або фізика;

та середній бал документа (додатка до атестата) про повну загальну середню освіту.

Програма ЗНО результатів навчання з Української мови та літератури

Програма ЗНО результатів навчання з Математики

Програма ЗНО результатів навчання з Біології

Програма ЗНО результатів навчання з Фізики

Програма ЗНО результатів навчання з Хімії

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.