+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторів та молодих вчених

Метою створення наукового товариства студентів, аспірантів, докторів та молодих вчених в Одеському Міжнародному Медичному Університеті – створення сприятливих умов для науково-дослідної  роботи, а також об’єднання спільних зусиль задля вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Діяльність наукового товариства здійснюється відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Вона покликана на розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву ОММУ в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на добровільних засадах. Молоді вчені – співробітники Університету віком до 35 років, які мають вищу освіту та проводять фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження й отримують наукові та (або) науково-технічні результати.

Основними завданнями наукового товариства ОММУ є:

  1. формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів;
  2. допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
  3. оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  4. оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
  5. організація роботи студентів та аспірантів, у науковому житті Університету та поза ним;
  6. сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів;
  7. пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів Університету, надання їм всебічної допомоги;
  8. участь у вирішені питань міжнародного обміну студентами.

Рішення про прийняття в члени Наукового товариства приймається Конференцією студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

Членами Наукового товариства можуть бути студенти, аспіранти, докторанти та молоді вчені Університету віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які виявили бажання працювати в Науковому товаристві.

Члени Наукового товариства можуть об’єднуватися відповідно до напрямів діяльності Наукового товариства у робочі групи, комісії тощо, необхідність створення яких та сфера їхньої діяльності визначаються Радою Наукового товариства або самими членами Наукового товариства.

Вищим колегіальним органом Наукового товариства Університету є Конференція членів (делегатів) Наукового товариства Університету.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.