+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Студентська рада

Важливою складовою автономії вищих навчальних закладів є розвиток громадського самоврядування як академічної спільноти в цілому, так і здобувачів вищої освіти. Закон України “Про вищу освіту” (далі – Закону) передбачає обов’язкове функціонування у вищих навчальних закладах студентського самоврядування як інституту, що забезпечує участь здобувачів вищої освіти в управлінні навчальним закладом, представництво і захист їх прав та інтересів, сприяє соціальному становленню та громадянській активності, набуттю управлінського досвіду та розуміння відповідальності.

Відповідно до частини першої статті 40 Закону студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного вищого навчального закладу незалежно від курсу та форми навчання. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. Органи студентського самоврядування керуються Положенням про студентське самоврядування.

Вибори керівних органів студентського самоврядування не можуть проводитись y формі звітно-виборної або виборної конференції. Проведення виборів у формі конференції, а також втручання адміністрації вищого навчального закладу та інших посадових осіб у процес проведення виборів, суперечить вимогам Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону формуються представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування, які обираються строком на один рік. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Міністерство як уповноважений орган звертає особливу увагу на те, що органи студентського самоврядування та інші студентські організації може очолювати виключно особа, котра має статус студента Університету.

Відповідно до вимог частин восьмої та дев’ятої статті 40 Закону, якими передбачено, що п.9 адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, а керівник вищого навчального закладу повинен створити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, зокрема і в частині забезпечення оргтехнікою. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

Порядок надання відповідних коштів належить до компетенції вищого навчального закладу.

Відповідно до частини першої статті 38 Закону для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу утворюються робочі органи ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо. Керівник вищого навчального закладу повинен створити умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах.

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.