+38 048 788 28 01
+38 048 788 28 01

Підготовка до КРОК

Система оцінювання КРОК є способом перевірки рівня професійної компетентності для студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина» і «Фармація» та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру) у всіх вищих медичних навчальних закладах. Медичний ліцензійний іспит КРОК проводиться центром тестування при МОЗ України.

Одеський Міжнародний Медичний університет здійснює всебічну підготовку студентів для ліцензійних іспитів КРОК-1 та КРОК-2, а саме:

  • сприяє поширенню інформації про мету та порядок проведення ліцензійних іспитів;
  • забезпечує якісну підготовку студентів (інтернів) до складання ліцензійних іспитів;
  • забезпечує щорічне поповнення банку тестових завдань ліцензійних іспитів; забезпечує участь викладачів-експертів у фаховій, післяекзаменаційній та інших видах експертизи тестових матеріалів;
  • подає до Центру тестування реєстраційні дані студентів (інтернів) для їх реєстрації на складання ліцензійних іспитів;
  • надає розподіл студентів (інтернів) по аудиторіях, у яких буде здійснюватися проведення ліцензійних іспитів відповідно до вимог Центру тестування, створює безпечні умови для учасників тестування;
  • організовує надання, у разі необхідності, медичної допомоги студентам (інтернам), що складають ліцензійні іспити

Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах. Екзаменаційний тест складається з 200 (150 для ліцензійних іспитів «Крок М» та «Крок Б») тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів (інтернів) громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. Студентам (інтернам) громадянам іноземних держав надається додатковий час (40 хвилин) на тестування.

Процес тестування є об’єктом фото-, аудіо-, відеозапису. Кожна аудиторія, в якій проводиться ліцензійний іспит, має бути обладнана відеокамерами так, щоб отримане зображення покривало не менше 95% аудиторії.

Підготовка студентів медичного факультету до ліцензійних екзаменів КРОК-1 та КРОК-2 проводиться на постійній основі протягом усього періоду навчання трьома мовами: українською (для громадян України та україномовних іноземних громадян), російською (для російськомовних іноземних громадян) та англійською (для англомовних іноземних громадян).

Система підготовки до КРОК, реалізована на медичному факультеті, включає теоретичну та тестову підготовку студентів, які проводяться з використанням очних та онлайн-консультацій, системи дистанційного Інтернет-навчання та контроля рівню підготовки, друкованих посібників та керівництв, спеціального розробленого програмного забезпечення тощо.
Підготовка до КРОК здійснюється протягом усього навчального процесу.

Частину матеріалів для самостійної офлайн-підготовки завжди можна отримати, звернувшись до кураторів.

Готуючись до складання іспитів КРОК-1 та КРОК-2, студентам необхідно брати до уваги різні аспекти підготовки:

  1. Змістова підготовка;
  2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті);
  3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів;
  4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів, важливо самостійно або в групі пройти пробне тестування, імітуючи проведення іспит КРОК. Для такого пробного тестування студенти можуть використовувати відкриті буклети попередніх років навчання, які є у бібліотеці нашого університету. Таким чином, можна отримати об’єктивний результат ваших знань та контролювати успішність своєї підготовки.

Враховуючи той факт, що ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також складають основу для визначення змісту програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки є стандартні навчальні матеріали  – підручники, посібники, конспекти, тексти лекцій, практикуми тощо.

Найпершим і найголовнішим кроком підготовки  є систематичне вивчення і повторення навчального матеріалу.

Кожен тест, який складатимуть студенти, включає в себе частину завдань з екзаменаційних буклетів минулих років. Саме тому цілковите знання буклетів підвищує шанси успішного складання іспиту.

Слід пам’ятати й те, що екзаменаційні буклети попередніх років складають лише частину тестів, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому не слід обмежувати підготовку лише вивченням буклетів – систематично повторюйте весь навчальний матеріал.

Бажаємо успіхів під час складання ліцензійних іспитів!

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.